Slöjduppgiften Datavirus ger bra tillfällen att undersöka och tala om hur trä fungerar. Varför spricker det till exempel ibland och ibland inte?

Så här blev det för en elev i årskurs 3 när han skulle spika fast en träbit på sitt datavirus:

trä som sprickerVarför blir det så?

Vi gjorde faktiskt ett test med de här olika bitarna som ni ser på bilden här nedanför. Vilken tror ni spricker och vilken håller? Varför?

Ser ni någon skillnad på de två bitarna?

träets fibrer