Se upp! Nu är det fullt med datavirus i slöjdsalen! Eleverna börjar bli klara med sina virus. En kort presentation av virus och vad de gör med datorn kommer snart här på Slöjdsalarna.

Datavirus