Idag hade vi besök i slöjdsalen av Awas 20-åriga kusin som är på besök från Kurdistan. Hon ville hälsa på i slöjdsalen för hon var nyfiken på vad man gör i ämnet slöjd. Hon fick prova på att valsa med vår nya handvals.

På vår avslutande samling gav besöket oss anledning att prata om varför vi har ämnet slöjd i Sverige. Varför tror du att vi har ämnet slöjd i skolan? Behövs slöjd? Varför?

20131008-232102.jpg