Till veckan kommer alla elever på Växthuset i förskoleklass till årskurs 4 få möjlighet att arbeta kreativt tillsammans med två mosaikkonstnärer i ett Skapande skola projekt.

Leshaines123 / Foter / CC BY