Inspirerade av lucka 15 i vår adventskalender har elever i årskurs 4 övat knyta knopar. Vilka knopar kan du?

knopar