Vi har startat upp med nya grupper och terminens första arbetsområde: Budbärare.

Eleverna i årskurs 4-5 får samarbeta  och bygga en fantasifigur som ska komma med ett viktigt budskap. Figuren bygger de av spillvirke och de sammanfogar med skruv.

Budbärarstart, Slöjdsalarna på Växthuset

Mål för arbetsområdet Budbärare, Slöjdsalarna på Växthuset

Mål för arbetsområdet Budbärare för årskurs 4-5