Årskurs 3 har fått ett band som de ska samla alla sina kunskapspärlor på. varje pärla symboliserar ett kunskapsmål i slöjden.

slöjdbandetslöjdbandet