Eleverna i årskurs 3 har börjat med ett nytt arbetsområde – Kul på hjul! Uppgiften är att tänka ut något som vanligtvis inte har hjul och göra det med hjul.

Vi börjar med att skissa idéer och göra mallar.

Kul på hjul