För 3A var det i vecka första lektionen i träslöjdsalen. Vi startade med att gå igenom reglerna och sedan fick de skapa en namnbricka till sina slöjdband.

start slöjdband