Hur blir man bättre på något?

Man övar, tränar och testar!

I slöjd lär man sig bäst genom att göra. Att veta vad de olika slöjdverktygen och det man gör heter kan vara en bra hjälp. I slöjdgymmet kan du öva dig på både slöjdord och slöjdtekniker.

20160321161248278_0003