Vår spillvirkeslåda var full. Några elever har fått hjälpa till att sortera bitarna. I lådan hamnar alla bitar som är lite kul och som man skulle kunna göra något nytt av. I säcken hamnar alla bitar som ska slängas i brännbart.

sortera

Sorteringsarbete.

fagel

Se vad de här spillvirkesbitarna kan bli – en fågel!