Det har hänt något konstigt med vår spillvirkeslåda…