Årskurs fyra tränar på att mäta och markera i ett nytt slöjdprojekt. Vad ska det bli? Snart får ni se!

mata-markera