Här är vår första instruktionsfilm i slöjden. Den är gjord av Jordejordegubb och Sarre.