Årskurs 3 har fått verktyg och annat i slöjdsalen att prata. De berättar om hur de kan användas och vad man behöver tänka på.

Hammaren pratar, skapad av Radiv och Black

 

Hovtången pratar, skapad av Hugge

 

Sylen pratar, skapad av Retse

 

Brännpennan pratar, skapad av Fanganinen och Yo-Sickan

 

Säkerhetstejpen pratar, skapad av Mej-Strut och Torsan

 

Spiken pratar, skapad av Plinko och Cat

 

Underlägget pratar, skapad av Ella och Elli

 

Skon

 

Hårblåsen

Pratklippen är skapade med appen ChatterPix